PLN Indonesia Power UBP Adipala, Berdayakan Warga Terdampak Banjir Demak melalui Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan

Ulul AzmieJurnalis:Ulul Azmie